Din modulul Administrare -> Utilizator se pot Adauga si Modifica utilizatorii. In aceasta fereastra se pot oferi drepturi utilizatorilor prin bifarea sau debifarea de drepturi din partea dreapta a ferestrei.